UK Denmark Finland Norway Sweden English

Salgs- og leveringsbetingelser

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som kunde!

Levering og frakt: Fremsendingstid  7-12 dager.

Alle produkter sendes fra Stack Theme Limited i Skottland, Storbritannia. Vi vil i de aller fleste tilfeller sende din pakke samme dag som vi mottar din ordre. Vi sender bestillingen som brev dersom varene passer i en boblekonvolutt og er under 1 kilo. Vi sender dine varer med vanlig post (Sendingen går som A post fra Skottland), og den vil som regel være fremme på ditt postkontor/post i butikk i løpet av 7-12 dager.

Lagerstatus
Det er angitt lagerstatus for hvert produkt i nettbutikken.

Skade på pakken
Har din pakke og innhold blitt skadet under transport ber vi deg ta kontakt med Posten som vil hjelpe deg. Du kan også kontakte oss om det har oppstått en skade på pakken slik vi kan finne en løsning sammen med deg.

Kjøpsvilkår

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Vitamin Pharmacy. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Vitamin Pharmacy så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle produkter som sendes fra Stack Theme Limited i Skottland, Storbritannia.
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Vitamin Pharmacy sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Vitamin Pharmacy, er ansvarlig for betaling av de ytelser Vitamin Pharmacy eller Vitamin Pharmacy samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Vitamin Pharmacy

Reklamasjon
Før feil meldes til Vitamin Pharmacy, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Vitamin Pharmacy har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Vitamin Pharmacy slik at Vitamin Pharmacy kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Vitamin Pharmacy melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Kunden skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Vitamin Pharmacy, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Vitamin Pharmacy, betaler ikke Vitamin Pharmacy disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren.

Ekstraordinære forhold
Vitamin Pharmacy er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Vitamin Pharmacy godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Vitamin Pharmacy kontroll, og som Vitamin Pharmacy ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Vitamin Pharmacy er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Vitamin Pharmacy side.

Salgspant/Betalingsvilkår
Vitamin Pharmacy har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Endring i vilkårene
Vitamin Pharmacy forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Vitamin Pharmacy forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vitamin Pharmacy fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Reklamasjon

Om din pakke er skadet når du mottar den kontakt ditt postkontor/post i butikk hvor du mottok varen.Om du har mottatt feil varer så kontakt oss på info@vitaminpharmacy.com og vi vil finne en løsning snarest, siden det viktigste for oss er at du som kunde blir fornøyd.

Angrefrist
Du har 14 dagers åpent kjøp hos oss og kan angre på ditt kjøp uten å oppgi noen årsak. Vi tar kun retur på varer som ikke er åpnet eller skadet. Tilbakebetaling skjer i samsvar med varens pris. Kunden står for returfrakt. Ikke send varen som postoppkrav (den vil da ikke bli hentet).
 
Hva gjør du
Før pakken er sendt:

Send oss en mail på info@vitaminpharmacy.com o be oss slette hele ordren. Du har nå angret! For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post eller informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.
 
Hvis pakken er sendt fra oss eller du har mottatt den
Hent pakken snarest mulig. Send den så tilbake til oss. Pakken må ikke sendes som postoppkrav (den vil da ikke bli hentet). Vi oppfordrer deg til å sende "angrepakken" som pakkepost slik at du ved å sjekke http://www.posten.no/ har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til den ankommer oss. Husk å skriv ned navn, adresse og kontonummer med hvor du ønsker å få tilbake pengene. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet returen.

Uavhentede forsendelser
Vi gjør oppmerksom på at uavhentede pakker, hvor angrefrist ikke er benyttet, vil bli belastet med et gebyr på 500 svenska kroner (SEK). Dette dekker portokostnader vi har hatt tur/retur, samt administrasjon av returen og fakturaomkostninger.

Vi ønsker selvsagt at du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos Vitamin Pharmacy.

Vi benytter PAYPAL som håndterer din kortbetaling. Tjenesten er sikkert og skal ikke kunne misbrukes.

Dine kortdata blir hentet inn for hver enkelt ordre og blir ikke lagret hos oss.

I tillegg blir kortinformasjonen kryptert slik ingen kan tyden den.

Gjennom å bruke PAYPAL kan du som kunde være sikkert på at:

-dine persondata ikke kommer på avveie.

-ditt kredittkortnummer ikke er tilgjengelig for nettbutikken.

-all kommunikasjon foregår kryptert.

-du får flere muligheter når det gjelder valg av betaling og levering.

-du kan vurdere ulike alternativer og pris underveis i kjøpsprosessen.

                              
Betaling og kostnader

Vi tilbyr følgende betalingmåter:

E-Faktura
Denne betalingsmåten gjelder kun faste kunder og må avtales på forhånd.
Kontakt oss på info@vitaminpharmacy.com
Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Kort
Vi tilbyr betaling med VISA, MasterCard og American Express.
Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Forskuddsbetaling
Du kan overføre beløpet for din ordre direkte til vår konto i HANDELSBANKEN (IBAN nummer).
Merke innbetalingen med ditt ordrenummer og overfør beløpet på din ordrebekreftelsen til vårt kontonummer. Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Fraktkostnader
Får å gjøre det enkelt for deg som kunde har vi en fastpris på 65 kr (SEK) uansett hvor pakken blir sendt og hvor tung/stor den er.

Blir din ordre større enn 500 kr (SEK) sender vi varene fraktfritt til deg!